Wednesday, December 20, 2006

MyMamy wspólne zdjęcie z Londynu :)

Monday, December 18, 2006

London EyeWiększość zdjęć miasta zrobiliśmy w nocy, bo głównie nocą podróżowaliśmy po Londynie.

Thursday, December 14, 2006

mgrMagisterka, uczelnia...

Tuesday, December 05, 2006


Ravenscourt Park, nasze ostatnie spotkanie z tą stacją.

Ech. Strasznie dużo mi się roboty jakoś narobiło ostatnio, głównie na uczelni - a chęci i motywacji brak.